Dit blog is het breinkind van Tekstbureau Van Ginneken. In dit blog neem ik je mee mijn wereld in, met berichten die jou hopelijk nieuw inzicht geven, nieuwe dingen vertellen, bevestigen wat je al vermoedde, laten lachen, laten nadenken.

Verboden woorden

Als taalliefhebber rijzen me de haren te berge bij het lezen van een artikel over het New Yorkse Departement van Onderwijs en hun “oorlog tegen woorden”. Een oorlog? Nee, onbegrijpelijke censuur in een liberale democratie. Wat is het volgende? Boeken verbranden?

Het fenomeen van lijsten met verboden woorden is niet nieuw in de Verenigde Staten van Amerika. Meestal zijn die lijsten niet erg lang en dienen ze enkel als een richtlijn voor mensen die de tekstboeken samenstellen. Echter in New York willen ze hun lijst verlengen met 50 dagelijkse woorden. Het hoofd van het departement verdedigt zijn standpunt met “We willen de mensen die de testen samenstellen een politiek correct handvat geven. We hebben zoveel studenten van verschillende levenswandel, daar moeten we gevoelig voor zijn”

Dit is op zich geen slecht argument tot je gaat kijken welke woorden zoal aan die lijst toegevoegd moeten worden.

  • Dinosaurus. Dit woord suggereert dat er absoluut een evolutie plaatsvond. Maar heel wat Amerikanen geloven niet in evolutieleer en hangen het Creationisme aan. Dus het woord “dinosaurus” moet uit scholiere teksten geweerd worden.
  • Verjaardag. Geloof het of niet maar heel wat kinderen vieren geen verjaardag. Ook hier speelt religie een rol. Jehova’s Getuigen, waarvan er 1,2 miljoen zijn in de USA, zien verjaardag vieren als afgoderij
  • Rijkdom en armoede. Twee woorden die in de ban moeten maar ook alle referenties naar rijkdom. Schrijft een lerares in een test “Jantje en Elsje gaan met de Mercedes op vakantie naar Duitsland. Hoeveel kilometer…..” , dan wordt deze testvraag niet aanvaard want een Mercedes is een teken van rijkdom….beweren de dames en heren die blijkbaar niet weten wat rijk en arm zijn precies inhoudt.
  • Dansen. Hebben we allemaal genoten van een film als Footloose en gegruwd bij de gedachte dat je niet zou mogen dansen? Helaas, in New York wordt niet alleen het woord “dansen” maar ook elke andere referentie naar dansen op de zwarte lijst geplaatst. 1 uitzondering: ballet. En waarom? Omdat mindervalide kinderen beledigd zouden zijn.
  • Echtscheiding en ziekte. Nog twee woorden die bepaalde groepen kinderen zouden kunnen beledigen, pijn doen of slecht laten presteren.

Dat je opgroeiende kinderen wil beschermen tegen een harde buitenwereld waar ze nog niet klaar voor zijn, is alleen maar bewonderenswaardig. Maar elk kind komt op een bepaald moment in aanraking met andere religies, andere levenswijzen, andere uiterlijke kenmerken, etc. Een lijst met verboden woorden is niet “politiek correct” maar slaat de plank helemaal mis. Wie de complete lijst bekijkt van woorden die men toe zou willen voegen, ziet dat het allemaal om maar 1 ding draait: het leven zelf. Er is geen woord op deze planeet, in welke taal dan ook, dan niet voor ergens iemand beledigend of kwetsend is. Boeken verbranden is slechts een kleine stapje verder.

Bron: CBS News New York

De complete lijst:

Abuse – Mishandeling (fysiek, seksueel, emotioneel, psychologisch)
Alcohol – Alcohol (bier en drank), tabak, drugs
Birthday celebrations (and birthdays) – Verjaardag en verjaardagsfeestjes
Bodily functions – Lichaamsfuncties zoals zweten
Cancer (and other diseases) – Kanker en andere ziektes
Catastrophes/disasters (tsunamis and hurricanes) – Catastrofes/rampen (tsunami’s en tornado’s)
Celebrities – Beroemdheden
Children dealing with serious issues – Kinderen die met ernstige zaken te maken krijgen
Cigarettes (and other smoking paraphernalia) – Sigaretten (en andere benodigheden om te roken)
Computers in the home (acceptable in a school or library setting) – Computers thuis (het mag wel als het om computers op school of in de bibliotheek gaat)
Crime – Misdaad
Death and disease – Dood en ziekte
Divorce – Echtscheiding
Evolution – Evolutie
Expensive gifts, vacations, and prizes – Dure kadootjes, vakanties en prijzen
Gambling involving money – Gokken waar geld bij betrokken is
Halloween – Halloween
Homelessness – Dakloos
Homes with swimming pools – Huizen met zwembaden
Hunting – Jagen
Junk food – Junk food
In-depth discussions of sports that require prior knowledge – Vergaande discussies die een diepere kennis van de materie inhouden
Loss of employment – Werkloosheid
Nuclear weapons – Nucleaire wapens
Occult topics (i.e. fortune-telling) – Occulte onderwerpen zoals toekomst voorspellen
Parapsychology – pararpsychologie
Politics – Politiek
Pornography – Pornografie
Poverty – Armoede
Rap Music – Rap muziek
Religion – Religie
Religious holidays and festivals (including but not limited to Christmas, Yom Kippur, and Ramadan) – Religieuze feesten en festivals zoals Kerstmis, Yom Kippur en Ramadan
Rock-and-Roll music – Rock en Roll muziek
Running away – Van huis weglopen
Sex – Seks
Slavery – Slavenarbeid
Terrorism – Terrorisme
Television and video games (excessive use) – Televisie- en videospelletjes (overmatig gebruik)
Traumatic material (including material that may be particularly upsetting such as animal shelters) – Traumatische inhoud ( bijvoorbeeld dierenasiel)
Vermin (rats and roaches) – Ongedierte (ratten en kakkerlakken)
Violence – Geweld
War and bloodshed – Oorlog en bloedvergieten
Weapons (guns, knives, etc.) – Wapens (pistool, mes, etc.)
Witchcraft, sorcery – Hekserij en tovenarij

Van delen word ik blij !

*