Communiceren met jongeren

Wanneer ik de tijd heb, hang ik gewoon rond op LinkedIn of Twitter en lees blogberichten die interessant lijken. Mijn aandacht wordt vaak getrokken door stukken waar mensen atypisch op reageren of die met mijn vak te maken hebben.

Angelina Hammond, pr- en communicatieadviseur, deelt een artikel van Frankwatching over communicatie met jongeren: “Generatie F: zo communiceer je met jongeren van nu.

Ik ben verbaasd door het samengevatte antwoord dat de schrijvers en onderzoekers geven op de vraag hoe je communiceert met jongeren van nu.

“Communicatie online, positieve empathie, constructieve confrontatie en het stimuleren van de ontwikkeling van zachte vaardigheden als het kunnen oplossen van conflicten.”

Ik vermijd met opzet jongeren -zelfs mijn eigen tienernichten- op al mijn socialmedia-accounts omdat ze naar mijn gevoel te impulsief reageren en laten we eerlijk zijn, nog niet de jaren ervaring hebben om situaties genuanceerder te zien dan wat ze lijken. Je moet met jongeren praten om ze dat bij te brengen. Praten, als in aan tafel zitten in echte gesprekken.

Tenminste, dat dacht ik. Ik had de plank blijkbaar niet verder mis kunnen slaan.

Wanneer ik verder lees,  schrik ik in eerste instantie van de mening die generatie F van ons heeft.

“Zij calculeren en liegen, controleren en spioneren, zijn moralistisch en hebben andere kaders om de wereld te begrijpen.”

Ja, wij hebben andere kaders omdat wij in een andere tijd opgroeiden. Maar calculerend, leugenaars, control freaks en spionnen? Auw, dat komt hard aan. De constructieve confrontatie die ze van ons vragen, geven ze blijkbaar liever niet terug.

Dat ze dat van ons volwassenen denken, bevestigt mijn gevoel dat ze onervaren en impulsief zijn. Levenservaring leert je met vlagen calculerend en  leugenachtig te zijn. Het is k -piep- t maar zo zit onze westerse maatschappij in elkaar en zij moeten dat nog leren. En het lijkt alsof we control freaks en spionnen zijn maar meestal komt dat gedrag voort uit angst voor de grote boze buitenwereld waarvan wij wéten dat deze naïviteit en goed zijn van vertrouwen regelmatig bestraft.

Dat beperkt zich niet tot generatie F.

Alle jongeren hebben dit gevoel wat betreft ouderen en alle jongeren die ouderen worden, worden leugenaars en control freaks in meer of mindere mate.

Vervolgens verrast dit artikel én de generatie F mij. Jongeren communiceren wel met volwassenen, graag zelfs, zolang het maar online kan.

“Bij asynchrone communicatie, zoals chatten, hebben jongeren meer een gevoel van controle omdat zij niet spontaan hoeven te reageren zoals in gesprekken in de werkelijkheid of aan de telefoon. Ze kunnen zo in hun eigen tempo hun reacties formuleren en bijschaven.”

Dit is trouwens typisch voor introverte mensen van alle leeftijden. Je kan met mij ook geen goed gesprek voeren maar vraag me iets op Facebook of in e-mail en ik ben een spraakwaterval.

Maar wil dat dan zeggen dat generatie F het juk van 100 jaar wie-een-grote-mond-heeft-krijgt-alles-voor-elkaar afschudt? In haar boek “Stil” vertelt Susan Cain dat met de industriële revolutie er een verschuiving kwam van waardering krijgen voor hoe je je gedraagt, naar waardering krijgen voor het imago dat je kan opbouwen. Tipt de balans nu weer naar een nieuw evenwicht? Dat zou een verademing zijn.

Terug naar de jongeren. Hoe communiceer je dan wel met generatie F? Hoe dring je wel tot ze door? Op precies dezelfde manier als al honderden jaren wél werkt: heldere meningen, heldere grenzen en heldere straffen. Eigenlijk willen ze behandeld worden zoals we allemaal behandeld willen worden: spreek ons aan op onze daden, niet onze persoonlijkheid en als we het ‘fout’ doen, vertel ons dan waarom én hoe we het ‘goed’ kunnen doen.

Waar zit dan het grote verschil? De generatie F vindt het meestal fijner als je dat doet met een app en een internetverbinding en niet aan de keukentafel.

“Online communicatie, positieve empathie, constructieve confrontatie en zachte vaardigheden zorgen er samen voor dat jongeren in staat worden gesteld makkelijker en waardiger om te gaan met de vloeibare tijden waarin we leven.”

 

ACVG

Hallo lezer die mij volgde naar het einde van deze blogpost! Ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Je kan hier slechts 30 dagen reageren. Daarna nog vragen of opmerkingen? Klik op Contact!
ACVG

Latest posts by ACVG (see all)